SMARTKIDS Velké Přílepy    Jazykové bilingvní předškolní zařízení

 
 
 

Denní režim

 

 
07:15 - 08:30
 
   
Příchod do školky, volná hra
 
  
08:30 - 08:45
 
   
Hygiena před svačinou, svačina
 
 
08:45 - 09:00
 
   
Ranní kroužek a písničky při kytaře
 
 
09:00 - 09:45
 
   
Výchovně vzdělávací činnost, hry, tvůrčí činnost
 
 
09:45 - 10:45
 
   
Příprava a pobyt venku
 
 
10:45 - 11:15
 
   
Klidová činnost, čteme pohádku
 
 
11:15 - 11:45
 
   
Hygiena před oběděm, oběd
 
 
12:00 - 12:30
 
   
Čištění zoubků, příprava k odpočinku
 
 
12:15 - 12:30
 
   
Vyzvedávání dopoledních dětí
 
 
12:30 - 14:30
 
   
Čtení pohádek, odpočinek / spánek
 
 
14:30 - 15:00
 
   
Hygiena před svačinou, svačina
 
 
15:00 - 17:15
 
   
Odpolední kroužky / pobyt venku / volná hra / hry řízené pedagogem